Vložte klíčové slovo

Silové cesty

Naše Země je přirozeně magnetická a drží energii. Některá místa na světě jsou vysokými energii protkána a když na takové místo přijdeme, naše těla spolu s naší duší se  dobíjí a prosvětlují vyššími vibracemi. Silová místa jsou velmi často spojena s postavami světců, kteří po těchto místech chodili a denně svou vysoce vibrační duši nabíjeli zemi, která energii stále ještě drží a dokonce s časem multipluje. Takto vznikaly poutní místa.

Já se svými studenty čas od času také po takových silně vibračních silových místech jezdím. Zvláště blízká jsou mi silová místa spojená s Pannou Marií, protože představuje archetyp Bohyně v našich končinách.