Přijď zažít hlubokou transformaci své duše

Již mnoho let pořádám posvátné ohňové rituály, kterými prošly stovky žen. Nejprve jsem je studovala mezi lety 2008 a 2011 v Indii a pak je začala dělat i u nás v Čechách, nejčastěji v Brně, i když ráda vyjedu s mýma holkama z Univerzity Duše i na silová místa různě po světě. Rok 2020 je jiný než všechny předchozí a proto se i posvátné ohňové rituály lehce mění. Kdo chodíte na každý oheň, který dělám, věřím, že budete příjemně překvapeny. Energie se zintenzivňuje, s vyšším vědomím nabývá na síle, ale zároveň jemní, je to nádherné. Oheň v září povedu osobně já, Barbara Šušková.

Jak to bude na transformačním ohni probíhat

Často se ptáte, jak to bude na transformačním ohni probíhat nebo co můžete čekat. Nerada prozrazuji přesný program, protože se často mění s energií, která právě v té chvíli skrze nás všechny přichází, nicméně nějaké záchytné body můžu prozradit: 

Pročištění

Při vstupu na zahradu Tě energeticky očistím vykuřováním s bylinami. Pomohu Ti najít vlastní světlo k jemnému otevření čaker.

Síla je v jednotě

Posvátný oheň se zapaluje se společným záměrem, který se vkládá do společného kokosu. Je to krásná chvíle, kdy ještě před tím než začně oheň plát, můžeme použít energii všech k nasměřování na společný záměr.

Meditace s mantrou

V průběhu ohně zpíváme posvátné modlitby. Většinou zazní Gajátrí mantra, pokud ji znáš, ale také mnohdy skrze mě přicházejí nové mantry přímo pro danou energii k transformaci zúčastněných žen.

První krok v životě je na Tobě

V průběhu ohně do něj vkládáme různé esence, vůně, byliny i oleje. Zde si můžeme uvědomit, že pokud něco od božství požadujeme a prosíme o vyplnění našeho přání, pak je vhodné udělat první krok a něco mu nabídnout. Nabídnout svou energii v nejkrásnější a nejčistší formě, kterou dovedeme.

Uvolnění negativity

Rituál je očistný. Každá žena dostane růži, kterou si může přiložit na své tělo či třetí oko a vložit do ní v meditaci všechny své problémy, bolesti i chmury. V této části si můžeme jasně definovat, co nás trápí, co nás odděluje od prožívání svého osobního božství a naplnění v jakékoli oblasti v životě. Když pak tuto růži vidíte hořet v posvátném ohni, je to nádherně očistný pocit.

Stanovení záměru pro další život

Další součástí posvátného rituálu je proces s kokosem. Kokos symbolizuje nové stvoření, protože stejně jako lůno ženy v jejím posvátném čase, tak i on nese zcela novou vodu. Do tohoto kokosu v meditaci vkládáme hluboké přání naší duše. V momentě, kdy jej potom rozbiješ, můžeš zažít stav jak při porodu. Z kokosu se vyleje mléko a Tvé přání stoupá do nebes.

Vykročení do nové reality

Vědomý vstup do nového života a ukotvení vybudované energie. Ke konci rituálu společně ukotvujeme všechnu lásku a světlo, které společně vybudujeme do svého těla a spolu s tancem kolem ohně je budeme natáčet i do své aury

Ochranný provázek

Poslední část posvátného rituálu je přivazování aktivovaných ochranných provázků na zápěstí k udržení energie z ohně, ale zejména pak k obrovské ochraně každé ženy, kterou si odnáší z ohně s sebou. 

Věřím, že se v září sejdeme a opět budeme mít možnost prožít plně otevřené srdce v bezpodmínečné lásce. 

KOupit vstupenku