Vložte klíčové slovo

Proces Šrí čakry

Srdečně zvu všechny studentky, které mají zažitý a nabitý první i druhý ročník Univerzity Duše, aby přišly k vysokému procesu s názvem Šrí čakra. Tento proces bude předáván v pěti na sebe navazujících sezeních a to zcela individuálně, bez online programu a je omezený počtem 5 účastnic. Tento proces zahrnuje množství manter i jantru. Je potřeba zmínit, že je to proces, který již počítá s tím, že se chcete stát světlem pro druhé, víte, kam jdete a toužíte po spojení s Božskou Matkou a vyhrání jejích rék i siddhis.

Struktura Šrí čakry

V rámci první části si předáme veškeré mantry z procesu Šrí čakry. Budeme se bavit velmi hluboce o mechanismu náda bindu, o struktuře Matčiny energie, o spojení s tichem i struktuře Šrí čakry.

Budeme probírat přesné postupy k získání všech rék i siddhis, budeme si vykládat o tom, co to je a proč otevírat nadpřirozené schopnosti.

Poslední část bude o síle bídžaker a jejich významu.

Cena tohoto sezení, kde dostanete i tištěné materiály včetně desek, do kterých si vždy další sezení založíte ke čtení na doma je 2.000Kč. Předpokládám, že bude na 3 hodiny.

Proto si můžete vyhradit čas 4.4.2019 od 10:00-14:00 hodin.

Hlubší pohled do energetických kanálů

Témata:

 • Kundalini energie tě spojuje s Brahmovým vědomím a Šrí čakrou
 • Objevení vibrace tvé duše Matce skrze Brahmovo vědomí
 • MaháKálí modlitba
 • Ježíš přehodil bídžakry, aby komandoval na Matku
 • Jak máha mája na Tebe může hrát
 • Aby jsi došla úspěchu s Božskou Matkou musíš jít skrze Šrí čakru
 • Starodávné chrámy mají vyšší prioritu pro Šrí čakru než hlavní božstva
 • Penukonda je spojnicí se Šrí čakrou
 • Pochopení různých typů charakterů duše

Hlubší pochopení struktury Šrí čakry

 • Jdeme hlouběji do znalostí
 • Višnu operuje Šrí čakru skrze jeho hrudája čakru
 • Začátek bhajrábí jóg
 • Mechanismus proč Krišna Dévarja zafixoval Narasimhu vedle Badava lingamu
 • Šrí čakra a hra Mahá Višnua

Šrí čakra je spojena s čakrou lůna

 • Káma je spojena s čakrou lůna
 • Čakra lůna je spojena s kála čakrou
 • Spojení s Tvou duší je začátek, jak se dostat k osvícení
 • Semeno energie je již ukryto v čakře lůna
 • Mechanismus opravy zničené duše přichází skrze sílu čakry lůna
 • Manifestuj kapacitu čakry lůna
 • Potřebuješ čistou božskou lásku
 • Cesta zpět do bodu stvoření Šrí čakry odkud jsme přišly
 • Šiva je zkratkou k tichu
 • Džagrutha sthiti

Nesmrtelné osvícení a asta siddhis

 • Přijití k nesmrtelnému osvícení – sloučení elementů do jednoho
 • Asta siddhis stádia
 • Asta siddhis mechanismus
 • Siddha, opravdový vládce Matčiných sil
 • Bytí v jednotě